AT STOLE PÅ HJERTET

信心銘 shinjinmei

af 鑑智僧璨 Sosan Ganchi Zenji
至道無難    Den store vej er ikke vanskelig,
唯嫌揀擇    For de som er uden præferencer.
但莫憎愛    Når hverken had eller kærlighed er tilstede,
洞然明白    Viser den sig fuldt i al sin klarhed.

 

毫釐有差    En hårsbreddes forskel,
天地懸隔    Og himlen og jorden er adskilt.
欲得現前    Hvis du ønsker at se sandheden med dine egne øjne,
莫存順逆    Hav da ingen faste tanker hverken for eller imod den.

 

違順相爭    At sætte hvad du kan lide op imod, hvad du ikke kan lide.
是爲心病    Dette er sygdommen i hjertet.
不識玄旨    Når den dybe betydning ikke er forstået,
徒勞念靜    Er det umuligt at få fred i sindet.

 

圓同太虚    Den er perfekt ligesom det store verdensrum,
無欠無餘    Hvor intet mangler, intet er overflødigt.
良由取捨    Det er faktisk fordi vi udvælger,
所以不如    At vi ikke kan se ting som de er.

 

莫逐有縁    Søg ikke ydre forviklinger.
勿住空忍    Fortab dig ikke i indre tomhed.
一種平懷    Vær afklaret i alle tings enhed,
泯然自盡    Og dualisme forsvinder af sig selv.

 

止動歸止    Når du stræber efter at vinde ubevægelighed ved at forhindre bevægelse,
止更彌動    Vil den opnåede ubevægelighed altid være i bevægelse.
唯滯兩邊    Så længe du forbliver i bevægelse eller ubevægelighed,
寧知一種    Vil du aldrig erfare enhed.

 

一種不通    Og når enhed ikke er grundigt forstået,
兩處失功    Er forvirring vedligeholdt på to måder.
遣有沒有    Benægtelse af virkeligheden er bekræftelse af den,
從空背空    Og bekræftelse af tomheden er benægtelse af den.

 

多言多慮    Snakken og spekuleren -
轉不相應    Jo mere vi gør det, des mere er vi på afveje.
絶言絶慮    Væk derfor med snakken og spekuleren,
無處不通    Og der er intet sted, hvor vi ikke frit kan passere.

 

歸根得旨    Når vi vender tilbage til roden, opnår vi meningen.
隨照失宗    Når vi forfølger ydre objekter, mister vi kilden.
須臾返照    Det øjeblik vi opnår indre oplysning,
勝卻前空    Er denne verdens tomhed illumineret.

 

前空轉變    Omskiftelighederne der sker i en tom verden,
皆由妄見    Synes virkelig blot på grund af uvidenhed.
不用求眞    Ingen grund til at søge efter sandheden.
唯須息見    Ophør blot med at sætte pris på anskuelser.

 

二見不住    Forbliv ikke med dualisme.
慎莫追尋    Undgå omhyggeligt at forfølge den.
纔有是非    Så snart du har rigtigt og forkert,
紛然失心    Følger forvirring og hjertet er tabt.

 

二由一有    De to eksisterer på grund af den ene,
一亦莫守    Men fasthold ikke engang denne ene.
一心不生    Når dit hjerte ikke er forstyrret,
萬法無咎    Vil de ti tusinde ting være uskyldige.

 

無咎無法    Ingen skyld, og ingen ti tusinde ting.
不生不心    Ingen forstyrrelse, og intet sind.
能隨境滅    Ingen til at se den, ingen verden.
境逐能沈    Ingen verden, ingen til at se den.

 

境由能境    Objektet er et objekt for subjektet.
能由境能    Subjektet er et subjekt for objektet.
欲知兩段    Hvis du ønsker at kende disse to:
元是一空    De er oprindeligt én tomhed.

 

一空同兩    I én tomhed er de to ikke adskilte,
齊含萬象    Og hver indeholder i sig selv alle de utallige ting.
不見精麁    Når der ikke gøres forskel på groft og forfinet,
寧有偏黨    Hvordan kan en ensidig og fordomsfuld opfattelse opstå?

 

大道體寛    Den store vej er alt-omfavnende,
無易無難    Den er hverken nem eller vanskelig.
小見狐疑    De snævertsynede tvivler på dette,
轉急轉遲    Hastende sig fremad, går det trægt.

 

執之失度    Klamren holder sig aldrig inden for grænser,
必入邪路    Den er sikker på at gå den forkerte vej.
放之自然    Slap af, og tingene er, som de nu måtte være,
體無去住    Mens essensen hverken forsvinder eller forbliver.

 

任性合道    Adlyd tingenes væsen, og du er i samklang med vejen,
逍遙絶惱    Rolig og nem og uforstyrret.
繋念乖眞    Men når dine tanker er bundet, vender du dig bort fra sandheden,
昏沈不好    De bliver tungere og mere uklare og er slet ikke sunde.

 

不好勞神    Når de ikke er sunde, er hjertet plaget.
何用疏親    Hvad nytter det så at være partisk og ensidig?
欲取一乘    Hvis du ønsker at følge forløbet af det ene fartøj,
勿惡六塵    Vær ikke forudindtaget imod de seks sanse-verdner.

 

六塵不惡    Når du ikke er forudindtaget mod de seks sanse-verdner,
還同正覺    Er du ét med oplysningen.
智者無爲    Den vise er u-aktiv,
愚人自縛    Mens de uvidende binder sig selv.


法無異法    Mens der i Dharmaen selv ikke er nogen udskillelse,
妄自愛著    Knytter de uvidende sig til det de foretrækker.
將心用心    At bruge sindet til at søge sindet -
豈非大錯    Er dette ikke den største af alle selvmodsigelser?

 

迷生寂亂    Af uvidenhed opstår hvile og uro.
悟無好惡    Opvågnen ødelægger sympatier og antipatier.
一切二邊    Alle former for dualisme
妄自斟酌    Er udtænkt af de uvidende selv.

 

夢幻虚華    Drømmebilleder, illusioner og blomster i luften:
何勞把捉    Hvorfor besvære os med at forsøge at fastholde dem?
得失是非    Gevinst og tab, rigtigt og forkert -
一時放卻    Væk med dem én gang for alle!

 

眼若不睡    Hvis et øje aldrig falder i søvn,
諸夢自除    Vil alle drømme af sig selv ophøre.
心若不異    Hvis hjertet ikke diskriminerer,
萬法一如    Er alle ting af én sådanhed.


一如體玄    Når én sådanheds dybe mysterium er fattet,
兀爾忘虚    Glemmer vi pludseligt de eksterne forviklinger.
萬法齊觀    Når de ti tusind ting ses i deres enshed,
歸復自然    Vender vi tilbage til vores oprindelige natur.

 

泯其所以    Glem tings årsag,
不可方比    Og vi opnår en tilstand hinsides sammenlignelighed:
止動無動    Bevægelse stoppes, og der er ingen bevægelse,
動止無止    Og hvilen sat i bevægelse er ingen hvilen
兩既不成    Når dualisme ikke er mere,
一何有爾    Kan selv énhed ikke eksistere.

 

究竟窮極    Den endelige afslutning af ting, hvor de ikke kan komme videre,
不存軌則    Er ikke bundet af regler og beskrivelser.
契心平等    Hjertet i harmoni med upartiskhed
所作倶息    Afbryder handlingers virkning.
狐疑盡淨    Tvivl og ubeslutsomhed er helt afskaffet,
正信調直    Og den rette tiltro er rettet;

 

一切不留    Der er intet efterladt,
無可記憶    Intet er husket,
虚明自照    Alt er tomt, klart og selvoplysende.
不勞心力    Der er ingen anstrengelse, ingen spild af energi -
非思量處    Det er her tænken er ubrugelig,
識情難測    Det er her fantasien ikke rækker.

 

眞如法界    I sand sådanheds verden
無他無自    Er der hverken selv eller andet.
要急相應    Når overensstemmelse omgående søges,
唯言不二    Kan vi kun sige, ”ikke to”.

 

不二皆同    Idet alt er "ikke to", er alle lige.
無不包容    Alt, hvad der er, er inkluderet i det.
十方智者    De kloge i de ti retninger,
皆入此宗    Er alle indgået i denne herkomst.

 

宗非促延    Denne sandhed er hinsides indskrænken og udvidelse i tid og rum.
一念萬年    For den er ét øjeblik ti tusinde år.
無在不在    Hvad enten vi ser det eller ej,
十方目前    Åbenbarer den sig overalt i de ti retninger.

 

極小同大    Uendeligt små ting er så store som store ting kan være,
忘絶境界    For her er grænser og adskillelse glemt.
極大同小    Uendeligt store ting er så små som små ting kan være,
不見邊表    For objektive grænser kan ikke ses.

 

有即是無    Hvad der er, er det samme som hvad der ikke er.
無即是有    Hvad der ikke er, er det samme som hvad der er.
若不如此    Hvis du ikke kan erkende dette,
必不相守    Vær sikker på du ikke forbliver dér.

 

一即一切    Én er alle,
一切即一    Alle er én -
但能如是    Hvis blot dette er erkendt,
何慮不畢    Bekymrer du dig ikke mere om ikke at være perfekt!

 

信心不二    Hjertet og tillid er ikke to,
不二信心    Og udelt er det tillidsfulde hjerte,
言語道斷    Det er her ord fejler,
非去來今    For der er ingen fortid, ingen nutid, ingen fremtid.